SPIRA TRÄDGÅRDSDESIGN OCH GDPR

INTEGRITETSPOLICY

Spira Trädgårdsdesign har upprättat en integritetspolicy som beskriver hur dina uppgifter hanteras
och skyddas. Spira Trädgårdsdesign i person av Pernilla Eriksson är personuppgiftsansvarig.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR SPIRA TRÄDGÅRDSDESIGN IN?

I samband med visat intresse för någon av de tjänster som Spira Trädgårdsdesign erbjuder samlas
uppgifter in som du själv lämnar. Personuppgifterna är kopplade till uppdraget och består vanligtvis
av namn (alternativt företagsnamn och kontaktperson), adress, telefonnummer och e-postadress.
Spira Trädgårdsdesign kan också få tillgång till personuppgifter:

  • Vid svar på undersökningar
  • Vid anmälan till utskick, som till exempel nyhetsbrev
  • Vid anmälan till aktiviteter som Spira Trädgårdsdesign arrangerar –
    Kontaktformulär på hemsida
    Spira Trädgårdsdesign behandlar även kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte.

VAD ÄR SYFTET MED ATT SPIRA TRÄDGÅRDSDESIGN SAMLAR IN UPPGIFTER?

Spira Trädgårdsdesign samlar in uppgifter för att kunna erbjuda tjänster inom trädgårdsdesign,
trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel, kurser/utbildning och garden/växtstyling samt försäljning av
Spira T produkter. Därefter används uppgifterna för uppföljning, information och utskick av
nyhetsbrev.
Vid marknadsföring behandlar Spira Trädgårdsdesign kontaktuppgifter som namn, (alternativt
företagsnamn och kontaktuppgifter), adress, telefonnummer och e-postadress. För kommunikation
där bilder förekommer på www.spiratradgardsdesign.n.nu och sociala kanaler som Facebook och
Instagram ber Spira Trädgårdsdesign om samtycke i förväg.
Vid kursinbjudningar och informationsutskick får samtliga som är registrerade i Spira
Trädgårdsdesigns kontaktlistor information om hur personuppgifter hanteras och hur man går
tillväga om man inte samtycker till användandet.

PÅ VILKEN GRUND SAMLAR SPIRA TRÄDGÅRDSDESIGN IN UPPGIFTER?

Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som berör
relationen mellan Spira Trädgårdsdesign och dig som kund:
Avtal; Då du har ett avtal eller ska ingå ett avtal med Spira Trädgårdsdesign som kräver
behandling av personuppgifter.
Rättslig förpliktelse; Det finns lagar eller regler som gör att Spira Trädgårdsdesign måste
behandla vissa uppgifter i sin verksamhet. Bokföringslagen är ett exempel på detta.
Intresseavvägning; Då intresset för Spira Trädgårdsdesign väger tyngre än ditt intresse av skydd av
personuppgifter, till exempel att telefonnummer sparas för direktmarknadsföring.
Samtycke; Då du själv samtyckt till att spara personuppgifter.

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Spira Trädgårdsdesign sparar inte uppgifter längre än vad ändamålet för behandlingen avser. Vid
uppdrag sparas personuppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller avtal.
Spira Trädgårdsdesign sparar information som används för informationsutskick eller marknadsföring

tills den tidpunkt du själv väljer att avsluta den. Information som behövs för
bokföring sparas enligt gällande lagar.

DELAS UPPGIFTERNA TILL TREDJE PART?

Spira Trädgårdsdesign säljer aldrig dina uppgifter till någon utomstående part. Vi kan däremot
komma att dela dem med våra samarbetspartners i de fall där vår partner levererar en tjänst.

UPPDATERINGAR TILL DENNA POLICY

Denna policy kan komma att uppdateras och den uppdaterade versionen publiceras på denna
webbsida.

HUR DU KAN KONTAKTA SPIRA TRÄDGÅRDSDESIGN

Du som kund hos Spira Trädgårdsdesign kan när som helst ta kontakt via telefon eller e-post för att
avsluta utskick.
Spira Trädgårdsdesign
Tel: 0731-576 476
E-post: info@spiratradgardsdesign.se